Ruhsat İçin Gerekli Belgeler

SİLAH RUHSAT MÜRACAATLARINDA İLK OLARAK VE YENİLEMELERDE İSTENEN BELGELER

DİLEKÇE ;

**** Can güvenliği nedeniyle taşıma ruhsatı için müracaat edenlerin, Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazmış oldukları dilekçelerini, 42 Evler'deki Ek Hizmet Binasına getirmeleri gerekmektedir.

*****Bulundurma ruhsatı için müracaat edenlerin, dileçlerini, ikamet ettikleri yerin İlçe Kaymakamlıklarına hitaben yazmaları gerekmektedir.

( Dilekçe durumunu belirtir ve açıklayıcı olacaktır. Dilekçede belirtilen yapılan iş ile ilgili belgeler

getirilecektir.)

BİR BAŞKA KİŞİDEN RUHSATLI SİLAHI DEVİR ALACAK ŞAHISLAR İSE; … SİLAHI DEVİR

EDEN VE DEVİR ALAN KİŞİLER AYRI- AYRI OLMAK ÜZERE AÇIKLAYICI DİLEKÇE

VERECEKLERDİR.

(Süresi sona eren ruhsatını yeniletmek isteyenlerde aynı şekilde açıklayıcı dilekçe vereceklerdir. )

2- 1 ADET KARTON DOSYA- ( Yarım Kapak telli dosya)

3- VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ - ( Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

4 - 1 ADET TC KİMLİK NUMARASI OLAN NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

( Nüfus cüzdanı aslı getirilecektir. )

5- 5 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF- ( Son bir yıl içerisinde çektirilmiş)

6- 1 ADET RUHSAT FOTOKOPİSİ .( Eski ruhsatı olanlar ve devir edenler getireceklerdir.)

7- SABIKA KAYIT BELGESİ .( Silah ruhsatı için Cumhuriyet Başsavcılıklarından )

8- SİLAH RUHSATI İÇİN ALINACAK SAĞLIK KURULU RAPORU. ( Devlet Hastanesi

Baştabipliğinden)

9 - CAN GÜVENLİĞİNDEN RUHSAT ALMAK İSTEYENLER YAPTIKLARI İŞLERLE İLGİLİ

BELGE GETİRECEKLERDİR.( Varsa; Ticaret Sicil Gazete Sureti, Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,

Vergi Levhası Fotokopileri Eklenecektir.) (Bu tür belgeler aslı ile birlikte getirilip, ibraz edilecek,

görüldükten sonra bazı belgeler iade edilecektir.)