Silah Taşıma Ciro ve Vergi 2023

                          Haizlik Şartı           Miktar
  2022 Yılı Net Satışlar (Ciro) 45.000.000
  Yıllık Kurumlar Vergisi 700.000
  Gelir Vergisi 340.000
  Sözleşme Bedeli 34.600.000