Silah Taşıma Ciro ve Vergi 2024

                          Haizlik Şartı           Miktar
  2023 Yılı Net Satışlar (Ciro) 120.000.000
  Yıllık Kurumlar Vergisi 2.000.000
  Gelir Vergisi 1.000.000
  Sözleşme Bedeli 120.000.000