Taşıma Silah Ruhsatı Nasıl Alınır?

KİMLER TAŞIMA SİLAH RUHSATI ALABİLİR?

2375 Sayılı Ateşli Silahlar ile Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte hangi meslekler silah taşıma ruhsatı alabilir tek tek sayılmıştır. İlgili yönetmeliğe göre taşıma ruhsatı alabilecek meslek grupları;

 • Cirosu ve yıllık vergi tutarı her yıl bakanlıkça belirlenen tutarın üstünde olan işletmelerin yönetim kurulu başkanları, üyeleri, sorumlu ortakları
 • En az 50 sigortalı işçi çalıştıran işyeri sahipleri ve bu işyerlerinde çalışan veznedar ve mutemetler
 • Yaptıkları iş, sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki faaliyetleri sebebiyle can güvenlikleri tehdit altında olduğuna karar verilenler
 • Döviz bürosu sahipleri
 • Noterler
 • Avukatlar
 • Basın kartı, sürekli basın kartı, basın şeref kartı sahibi basın mensupları
 • Müteahhitler
 • Akaryakıt istasyonu sahipleri ve bu akaryakıt istasyonunda çalışanlar
 • Ticaret odaları, sanayi odaları, ziraat odaları, ticaret borsaları, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkanları ve meclis üyeleri
 • Kuyumcular, altın ve gümüş imalatçısı ve toptancıları
 • Patlayıcı madde satış ve satın alma yetkisi olan iş yeri sahipleri, patlayıcı madde deposu sahipleri
 • Banka genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri, şube müdürleri
 • Yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlar
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından görüş alınmak kaydıyla yaz kış yayla ve otlaklarda hayvancılık yapan belirli sayıların üstündeki hayvanı olan büyük sürü sahipleri
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından görüş alınmak kaydıyla meskun mahalden uzak büyük tarım işletmesi sayılan arazisini işleyen büyük toprak sahipleri
 • Tarım satış kooperatifleri yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdürleri, genel müdür yardımcıları
 • Atış poligonu sahipleri ve atış poligonunda bekçilik görevi yapanlar
 • Arılı en az 100 kovanı olan gezici arıcılık yapanlar
 • En az bir dönem belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği yapanlar
 • En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapanlar
 • Özel ve tüzel kişilerin özel mülkiyetinde bulunan değerli eserleri korumakla görevli sigortalı bekçiler
 • Yönetmelikte sayılan kamu görevlileri